150,000400,000

Tập hợp 25 DVD phim điện ảnh và 2 DVD phim ngắn đặc biệt của Doraemon trải dài từ các năm 1980-2004.