320,0001,000,000

Kiteretsu có nhiều điểm tương tự trong cách sắp xếp và sự xuất hiện của nhân vật chính giống như Doraemon mặc dù nội dung câu chuyện hoàn toàn khác.