InuYasha The Final Act Box 2
InuYasha The Final Act Box 1
InuYasha The Final Act Disc 1
InuYasha The Final Act Disc 2
InuYasha The Final Act Disc 3
InuYasha The Final Act Disc 4

[BDMV] InuYasha: The Final Act bản Mỹ (犬夜叉)

140,000

Hồi cuối của bộ InuYasha phát hành tại Mỹ với tên InuYasha: The Final Act.