[BDMV] InuYasha: The Final Act bản Mỹ (犬夜叉)

140,000

Hồi cuối của bộ InuYasha phát hành tại Mỹ với tên InuYasha: The Final Act.