Death Note (死亡筆記) Vol.13 Cover
Death Note (死亡筆記) Cover

[DVD Folder] Death Note bản Hong Kong (死亡筆記)

55,000195,000

Death Note là một bộ truyện tranh Nhật Bản (manga) và hoạt hình Nhật Bản (anime) ban đầu được viết bởi Ohba Tsugumi và do Obata Takeshi minh họa.

Xóa