Popeye the Sailor 1933-1938 The Complete First Volume Cover
Popeye the Sailor 1938 1940 The Complete Second Volume Cover
Popeye the Sailor 1941-1943 The Complete Third Volume Cover

[DVD folder] Popeye the Sailor: The Complete Series (Thủy Thủ Popeye)

50,000200,000

Thủy thủ Popeye là một nhân vật hoạt hình hư cấu được tạo ra bởi E. C. Segar. Popeye xuất hiện trong truyện tranh, phim hoạt hình chiếu trên ti vi và rạp.

Xóa