Dragon Ball GT Cover 1
Dragon Ball GT Cover 2
Dragon Ball GT Cover 3
Dragon Ball GT Cover 4
Dragon Ball GT Cover 5
Dragon Ball GT Cover 6
Dragon Ball GT Box

[DVDISO] Dragon Ball GT bản Hong Kong (龍珠GT)

60,000200,000

Dragon Ball GT lấy bối cảnh sau 10 năm sau khi Goku nhận Uub tức hiện thân con người của Majin Buu làm học trò của mình.

Xóa