950,0001,200,000

Trong hộp gồm 01 băng vật lý Bayonetta 2 và một code tải về cho Bayonetta 1, phiên bản EU cho máy chơi game Nintendo Switch tất cả các phiên bản (OLED, V1, V2, Lite).