1,200,000

Trong Bayonetta 3, Umbra Witch của chúng ta lần này đã hợp lực với Viola bí ẩn và biến hình thành vô số Bayonetta phiên bản khác từ các thế giới để chiến đấu chống lại thế lực đen tối mới là các Homunculi độc ác.

Hết hàng