1,000,0001,300,000

Xenoblade Chronicles 3 là một trò chơi hành động nhập vai được phát triển bởi Monolith Soft và được phát hành bởi Nintendo cho Nintendo Switch. Được phát hành vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, nó là một phần của loạt phim Xenoblade Chronicles thế giới mở, bản thân nó là một phần của loạt phim Xeno lớn hơn.