950k1tr100

Kirby and the Forgotten Land được phát triển bởi HAL Laboratory và phát hành bởi Nintendo độc quyền cho Nintendo Switch. Đây là phần chính thứ mười bảy trong sê-ri Kirby, cũng như là trò chơi chính đầu tiên trong sê-ri ở chế độ 3D hoàn chỉnh, không bao gồm phần phụ.