Product Tag - BY2

Do ảnh hưởng của dịch cúm COVID-19, những mặt hàng đã hết chưa thể về thêm. Shop sẽ cập nhật tình hình trong thời gian sớm nhất.

Vui lòng qua trang Shopee của shop để kiểm tra số lượng chính xác nhất: https://shopee.vn/kienthanhvn

BY2 (白緯芬MIKO, 白纬芬, 白緯玲YUMI, 白纬玲)

BY2

組合名稱:BY2
成員:
– 白緯芬(MIKO)
– 白緯玲(YUMI)
出道日期:2008年
國籍:新加坡

BY2是新加坡籍華語女子團體。成員為雙胞胎的姐姐白緯芬(MIKO)和妹妹白緯玲(YUMI)。兩個人名字組合起來便是YUMIKO,有「You and Me(你和我)扣在一起」的意思。團名「BY2」中的「BY」指的是她們的姓氏白的諧音、而「2」解析是因為兩個人所以為Two(2)。

Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ: