Product Tag - F4

Do ảnh hưởng của dịch cúm COVID-19, những mặt hàng đã hết chưa thể về thêm. Shop sẽ cập nhật tình hình trong thời gian sớm nhất.

Vui lòng qua trang Shopee của shop để kiểm tra số lượng chính xác nhất: https://shopee.vn/kienthanhvn

F4 (JVKV, 言承旭, 吳建豪, 朱孝天, 周渝民)

F4

組合名稱:F4(后改為JVKV)
成員:
言承旭 (Jerry Yan, Ngôn Thừa Húc)
吳建豪 (VanNess Wu, Ngô Kiến Hào)
朱孝天 (Ken Chu, Chu Hiếu Thiên)
周渝民 (Vic Chou, Châu Du Dân)
出道日期:2001年
國籍:中華民國、美國

F4是一個台灣的男子組合,成員為言承旭、吳建豪、朱孝天、周渝民。

Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ: