Linh kiện để sửa chữa, thay thế cho các thiết bị dùng chơi game.