100k

Linh kiện Analog zin cho tay cầm Joy-Con của máy Nintendo Switch tất cả các đời, phía sau có dấu # (v2) hoặc H (v4) là biểu tượng của hàng Nhật chính hãng.