25,000

Chụp cần analog để thay thế cho cái cũ bị bong tróc hoặc hư hỏng, thích hợp với tay cầm Pro Controller của Nintendo Switch. Đơn bị bán là 1 cái.

còn 40 món