20,00030,000

Bộ ốc gồm 17 con cho thân máy (3 trên dưới, 4 ở mặt sau, 10 ở rãnh trượt hai bên) và 10 con cho hai Joy-Con (mỗi tay có 4 ở mặt sau, 2 cố định cáp SR, SL). Rãnh được khoét sâu hơn ốc zin để tránh toét đầu.