200,000

Cặp vỏ thay thế và strap cho Joy-Con phiên bản The Legend of Zelda: Skyward Sword, chất lượng cao, màu sát với bản gốc, có in chữ mặt sau, kèm 4 nút SR SL.

Xóa