100,000

Khe đọc thẻ Micro SD trên máy chơi game Nintendo Switch có thể sẽ bị hỏng khi bạn tháo lắp thẻ ra vào nhiều lần, hoặc bỗng nhiên không còn đọc tốt thẻ nữa. Đây là linh kiện dùng sửa chữa và thay thế.

còn 10 món