50,000

Khung viền mặt trước là phần quan trọng nhất trong bộ khung của Nintendo Switch, đây cũng là chỗ dễ trầy xước và chịu va đập nhất, là nơi gắn màn cảm ứng nên khi thay cần khò lấy màn này ra.

còn 13 món