200k

Màn hình cảm ứng dùng thay thế cho máy chơi game Nintendo Switch phiên bản V1 và V2. Lưu ý đây chỉ bao gồm phần màn cảm ứng bên ngoài cùng chứ không phải màn LCD hiển thị bên trong.

còn 6 hàng