700k

Màn hình LCD dùng thay thế cho máy chơi game Nintendo Switch Lite. Lưu ý đây chỉ bao gồm màn LCD, chưa bao gồm màn cảm ứng bên ngoài cùng.

còn 15 hàng