200,000

Pin zin tháo từ Joy-Con của máy chơi game Nintendo Switch, dùng để thay thế khi hư hỏng hoặc chai. Lưu ý: pin tháo từ Joy-Con gốc nên sẽ có dính keo 2 mặt, sản phẩm mới 100%.

còn 3 món