300,000

Sản phẩm chỉ gồm phần thân của Gripcase màu đen, dùng thay thế cho phần thân nếu bị hư hỏng. Hàng chính hãng của Skull & Co.

còn 1 món