200,000400,000

Bộ vỏ phiên bản Monster Hunter: Rise chất lượng cao dùng sửa chữa, thay thế cho máy Nintendo Switch, bán lẻ phần nắp lưng / cặp vỏ Joy-Con / vỏ dock riêng biệt.