200,000280,000

Bộ vỏ thay thế cho Joy-Con, Strap, nắp lưng phiên bản The Legend of Zelda: Skyward Sword chất lượng cao. Vỏ Joy-Con dùng được cho Nintendo Switch V1, V2, OLED; riêng nắp lưng chỉ dùng cho V1, V2.