500k550k

GuliKit Route Air Pro là bản nâng cấp của GuliKit Route Air – adapter kết nối âm thanh qua Bluetooth cho Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC, PS4 mỏng nhất thế giới cho tới thời điểm này.