400k450k

GuliKit Route Air & Route Air Color là adapter kết nối âm thanh qua Bluetooth cho Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC, PS4 mỏng nhất thế giới cho tới thời điểm này.