50k

Jig là dụng cụ tiện dụng để đưa máy Nintendo Switch sản xuất trước tháng 5/2018 về chế độ RCM, từ đó có thể nạp các hệ điều hành tùy chỉnh.

còn 7 hàng