380,000

Coov N100 Plus là USB Adapter có tính năng Bluetooth 2 chiều, giúp bạn có thêm trải nghiệm kết nối tay cầm kiểu mới với Nintendo Switch.

còn 2 món