100k

Đế dựng máy Nintendo Switch để vừa chơi game vừa có thể cắm sạc ở chế độ handhield. Có thể dùng tốt cho điện thoại.