220k

Lấy cảm hứng từ sản phẩm ốp lưng NeoGrip của hãng Skull & Co., hãng JYS cho ra mắt ốp lưng công thái học có tính năng tương tự, có thể dùng cho Nintendo Switch OLED, V1, V2.