340,000

Dùng kết nối các tay cầm DualSense, DualShock 3, DualShock 4, Wiimote, Wii U Pro, Joy-Con, Pro Controller, Xbox One S/X, Xbox Series S/X và các tay cầm 8Bitdo vào Nintendo Switch và PC.

còn 2 món