140,000160,000

Bộ nhảy dây gắn Joy-Con lên giúp bạn có cảm giác thật hơn khi tham gia thử thách trong trò chơi miễn phí Jump Rope Challenge, có 2 loại: có dây (2.8m) và không dây.