900,000

8bitdo SN30 Pro và SF30 Pro thiết kế với phong cách cổ điển Super Nintendo và Super Famicom, tương thích với Windows, Android, macOS, Steam, Nintendo Switch, Raspberry Pi.