Product Tag - S.H.E

Do ảnh hưởng của dịch cúm COVID-19, những mặt hàng đã hết chưa thể về thêm. Shop sẽ cập nhật tình hình trong thời gian sớm nhất.

Vui lòng qua trang Shopee của shop để kiểm tra số lượng chính xác nhất: https://shopee.vn/kienthanhvn

S.H.E (女朋友, 任家萱Selina, 田馥甄Hebe, 陳嘉樺Ella)

S.H.E

組合名稱:S.H.E 女朋友
成員:
任家萱 (Selina, Nhậm Gia Huyên)
田馥甄 (Hebe, Điền Phức Chân)
陳嘉樺 (Ella, Trần Gia Hoa)
出道日期:2001年
國籍:中華民國

S.H.E為台灣知名女子演唱團體,其團名取自三位成員英文名字的首個字母,成員包括Selina(任家萱)、Hebe(田馥甄)和Ella(陳嘉樺)。

Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ: