100,000400,000

Bộ đế đặt các loại tay cầm và kệ đỡ có thể lắp ráp lại với nhau hoặc bắt lên tường của hãng Skull & Co., thiết kế sang trọng và tương thích nhiều loại tay cầm phổ biến khác nhau.