290k

Sản phẩm hính hãng của Skull & Co. chỉ gồm phần thân của Gripcase màu đen thuộc đời đầu tiên chỉ dùng cho Nintendo Switch V1, V2, dùng thay thế cho phần thân nếu bị hư hỏng.

còn 1 hàng