Shop có nhận dịch vụ sửa chữa và thay linh kiện (có bảo hành) cho thiết bị Nintendo Switch như analog, cáp SL SR ZR ZL, vỏ Joy-Con, nắp lưng thân máy, vỏ máy… cụ thể như sau:

Dịch vụ Phí dịch vụ (chưa tính giá linh kiện)
Thay analog zin mới 100% (cho Joy-Con máy V1, V2, OLED, BH 03 tháng) 50,000 VND/bên, thời gian 15 phút.
Thay analog zin mới 100% (cho máy Lite, BH 03 tháng) 100,000 VND, thời gian nửa ngày đến 1 ngày.
Sửa analog (chỉ nhận Joy-Con zin máy V1, V2, OLED, BH 03 tháng) 50,000 VND/cái, thời gian nửa ngày.
Thay vỏ Joy-Con 50,000 VND/bên, thời gian 1 tiếng.
Thay nắp lưng thân máy 50,000 VND, thời gian 15 phút.
Thay cáp SL/SR (BH 3 tháng) 20,000 VND/bên, thời gian 10 phút.
Thay cáp ZL/ZR/L (BH 3 tháng) 30,000 VND/cáp, thời gian 10 phút.
Thay khóa lẫy sắt / nhựa 70,000 VND/2 bên, thời gian 15 phút.
Thay khe đọc thẻ nhớ (BH 3 tháng) 30,000 VND, thời gian 15 phút.
Thay socket thẻ nhớ (BH 3 tháng) 200,000, thời gian 01 ngày (để lại).
Thay màn cảm ứng (BH 3 tháng) 300,000 VND, thời gian 01 ngày (để lại).
Thay màn LCD (BH 3 tháng) 300,000 VND, thời gian 01 ngày (để lại).
Thay pin Nintendo Switch & Nintendo Switch Lite (BH 3 tháng) 150,000 VND, thời gian 01 ngày (để lại).
Thay pin tay cầm Joy-Con (BH 3 tháng) 20,000 VND/bên, thời gian 15 phút.
Thay pin tay cầm Pro Controller (BH 3 tháng) 25,000 VND, thời gian 15 phút.
Thay cổng sạc Type-C (BH 3 tháng) 250,000 VND, thời gian 1 ngày (để lại).
Thay/sửa chữa các thành phần khác Vui lòng liên hệ

Hãng sản xuất