Định dạng FLAC (Free Lossless Audio Codec) sử dụng thuật toán nén không mất dữ liệu sẽ đảm bảo chất lượng ban đầu từ đĩa CD.

Filter