Định dạng WAV là âm thanh nguyên bản từ đĩa CD gốc, không bị nén và có dung lượng khá lớn.

Filter