Mô hình figure các nhân vật ăn theo game hoặc anime, manga.

Filter