50,000

Móc khóa kim loại hình khiên Hylian Shield trong series game The Legend of Zelda.