950k1tr200

The Legend of Zelda: Breath of the Wild là trò chơi thuộc thể loại hành động khám phá được phát triển và phát hành bởi Nintendo.