290k

Túi bảo vệ máy cao cấp chủ đề The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom với hoa văn nổi và phát sáng trong bóng tối (dạ quang) cho Nintendo Switch OLED, V1, V2.

còn 9 hàng