100k300k

Bộ vỏ chủ đề The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom & phụ kiện xung quanh như: núm bọc analog, strap & handgrip có sạc cho Joy-Con. Nắp lưng máy chỉ dùng cho Nintendo Switch V1, V2; vỏ Joy-Con có thể thay cho OLED, V1, V2.