180k

Ốp bảo vệ và trang trí cho dock xuất hình của Nintendo Switch OLED, V1, V2. Hoa văn game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, chống bám vân tay.