Những sản phẩm phụ kiện và linh kiện sửa chữa / thay thế tương thích với máy chơi game Nintendo Switch phiên bản OLED.