Những sản phẩm phụ kiện và linh kiện sửa chữa / thay thế tương thích với máy chơi game Nintendo Switch phiên bản V1 hoặc V2 (chỉ khác CPU, còn lại tương đương).