300,000

Bộ ốp lưng + case joy-con dạ quang chủ đề The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom tuyệt đẹp dùng cho máy Nintendo Switch OLED, V1, V2.