180k

Cường lực độ cứng 9H chủ đề The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom thế hệ mới, hoa văn sẽ bị ẩn đi khi mở máy, không ảnh hưởng trải nghiệm chơi game. Có 2 mẫu cho Nintendo Switch OLED và V1, V2.